Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marin Samhandlingsarena 22. mars

biotech 01.jpg

Marin Samhandlingsarena 22. mars

På vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Møreforsking Ålesund og Nofima inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena.

Vårens samling finner sted onsdag 22. mars 2017 klokken 17.30-21.00, Scandic Parken Hotel (Amfiet), Storgata 16, Ålesund.
 
Påmeldingsfrist tirsdag 13. mars 2017 (bindende påmelding).
 
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 70 11 16 05 (Kari L. Fjørtoft).
 
 
Vennlig hilsen
Arrangementskomiteen