Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Strandsnegler – en ressurs med potensial

Strandsnegler – en ressurs med potensial

I prosjektet ”Strandnegl – Ressurs, høsting og marked” har Møreforsking Marin sammen med Sanden skjellprodukter sett på muligheten for å utnytte strandsnegler.

 
I Norge finnes det mange ressurser i havet som er egnet som menneskemat, både fisk, skalldyr og skjell, men som ikke blir utnyttet. Mange av disse regnes som delikatesser, men norske forbrukere spiser lite av artene. I Mellom- og Sør-Europa blir derimot ulike skjell- og sneglearter konsumert i store kvanta. Blant disse artene er strandsnegl (Littorina littorea).
 
Strandsnegler blir omsatt i en rekke markeder og regnes som utmerket mat bl.a. i Storbritannia, Spania, Frankrike og Belgia. Det importeres flere hundre tonn strandsnegl hvert år til disse markedene. Irland eksporterer strandsnegler for ca. 5 millioner pund i året. En irsk eksportør en har vært i kontakt med kunne fortelle at de eksporterer snegler til ca. 20 land. I utkantstrøk rund irskekysten er det mange som har plukking av strandsnegler som ekstrainntekt. Særlig i vintermånedene når det er mindre arbeid i landbruket og annet sesongarbeid, er dette arbeidet viktig. Prisene er også høyere i vintermånedene. Strandsnegler blir også høstet i Canada og i USA.
 
Høsting av strandsnegler i Norge vil være forholdsvis kostnadskrevende med dyr arbeidskraft sammenlignet med andre land. Interesse for plukking vil være avhengig av prisnivå. Dette vil variere gjennom året og det er derfor viktig å kunne selge når prisene er på topp. Lagring av strandsnegler over tid vil være en viktig faktor for å kunne selge når prisene er høyest.
 
Forutsetningene for å høste strandsnegler i Norge er gode. Selv om det ikke har vært gjennomført en systematisk kartlegging, så ser det ut til at ressursen har et potensial. Sanden skjellprodukter og andre aktører har høstet strandsnegler og erfart at det er mulig å høste større kvantum. Det er imidlertid en del utfordringer som må løses for at en kan få en regulær omsetning. 
 
Markedet for strandsnegler ser ut til å være godt og aktører i bl.a. Frankrike ønsker å importere fra Norge. Det er størst etterspørsel etter store snegler. Det er imidlertid snakk om store kvantum som det kan være vanskelig for enkeltaktører å levere. Det er derfor viktig at norske aktører samarbeider for å være i stand til å tilby stabile leveranser og nok kvantum.
 
Kontaktperson: Kari Lisbeth Fjørtoft