Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Stoltenberg og Giske på besøk

Ministerbesøk.JPG

Stoltenberg og Giske på besøk

Statsminister Jens Stoltenberg og nærings- og handelsminister Trond Giske besøkte i dag Ålesund og Norsk Maritimt Kompetansesenter. Under besøket fikk de orientering om Møreforsking, Ålesund kunnskapspark og Rolls Royce, før møter med et 20-talls små- og mellomstore bedrifter om forenkling.

 
Møreforsking Molde har gjort analyser av den maritime klyngen helt fra 1988. Klyngeanalysen i 2012 summerer opp aktiviteten i 213 bedrifter – rederier, skipsdesignere, verft og utstyrsprodusenter - som nå i år omsetter for 46 mrd. Gjennom besøket fikk statsministeren både se og oppleve litt av den maritime klyngen på Møre i praksis, og kunne glede seg over sterke tall for omsetnings- og sysselsettingsutvikling i den maritime klyngen de senere årene.
 
Campus Ålesund – med Høgskolen, Fagskolen og  NMK-bygget er på mange måter et helt unikt miljø, gjennom å samle grunnutdanning, etterutdanning, kursvirksomhet og forskings- og utviklingsvirksomhet innenfor maritime og marine næringer i et integrert miljø.  Kursvirksomheten gir en strøm av brukere med praktiske erfaringer og forbedringsforslag – som utviklingsmiljøene sitter rundt og plukker opp for å lage nye løsninger og produkter, og som kan tas tilbake til bedre utdanning og til relevante problemstillinger for forskning.
 
Møreforsking er representert i bygget gjennom Møreforsking Marin, som driver med anvendt oppdragsforskning for kunder fra fiskeri- og havbruksnæringen.
 
Fra venstre direktør Roar Tobro, Møreforsking, statsminister Jens Stoltenberg, direktør Per Erik Dalen, Ålesund Kunnskapspark, styreleder Leif Arne Langøy, Norsk Maritimt Kompetanesenter, nærings- og handelsminister Trond Giske og konserndirektør Oddbjørn Eliassen, Rolls-Royce Marine
 
Foto: Wenche Emblem Larssen, Møreforsking Marin