Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Vil forebygge katastrofebranner

Brann-Lærdal1-1024x640.jpg

Vil forebygge katastrofebranner

Klimaendringer og gjengroing øker risikoen for storbranner. Nå vil et tverrfaglig forskerteam utvikle metoder for å påvise og varsle risikotopper og se nærmere på hva vi kan gjøre for å forebygge.

 
 
Bakgrunnen for prosjektet er at klimaendringer og gjengroing tilsier at storbrannrisikoen er økende, både i tette trehusmiljø og i randsonen hvor natur møter bebyggelse. Katastrofebranner husker vi fra vinterbrannene på Lærdalsøyri og Flatanger i 2014, forårsaket av kombinasjoner av tørke og vind. Dette ble de mest omfattende brannene i Norge i antall tapte bygninger siden 1923. 

Det tverrfaglige forskningsprosjektet "Redusere risiko for brannkatastrofer gjennom dynamisk risikomodellering og risikostyring (DYNAMIC)" har som mål å bidra til at vi bedre kan forstå parametere som leder frem mot katastofebranner. Forskerne vil utvikle metoder for å påvise og varsle kommende risikotopper, og arbeide for å finne risikoreduserende tiltak, risikovarsling og proaktiv beredskap for at brannvesenet bedre kan håndtere framtidens brannrisiko. De skal også studere og stimulere til etablering av frivillige lyngbrennerlag for å redusere brannrisiko i lyngheier, og å teste ut varslingssystem til publikum. 

Målet er at kunnskap som utvikles i DYNAMIC skal forbedre sikkerheten for alle som kan være utsatt for slik storbrannrisiko, og at kunnskapen spres til interessenter, myndighetene og forskere internasjonalt. 

Prosjektet er knyttet til Norges Forskningsråds Brannsikkerhetsprogram. DYNAMIC ledes av Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Møreforsking Ålesund, og har en rekke nasjonale og internasjonale partnere. Møreforsking er representert ved forsker Liv Guri Velle
Tidligere sak om tema (annet prosjekt)
 
Her ser du den tverrfaglige forskningsgruppen. (Vår Liv Guri foran til venstre)