Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport på fosfat: Forsøk med lettsalting av torsk

Ny rapport på fosfat: Forsøk med lettsalting av torsk

I FHF-prosjektet «Kvalitetsstabilisering av lett- og fullsaltet torsk, uttesting av fosfat som prosesshjelpemiddel/tilsetningsstoff» har det blitt utgitt en ny rapport. Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforsking (prosjektleder), Nofima i Tromsø, SINTEF Fiskeri og havbruk og Anfaco Cecopesca i Vigo, Spania. Prosjektet skal avsluttes april 2013.