Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kronprins Haakon åpnet NMK

Åpning NMK 081112 II.jpg

Kronprins Haakon åpnet NMK

Kronprins Haakon foretok i dag den offisielle åpningen av Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Over 300 inviterte gjester fra næringsliv, virkemiddelapparat, forskning, undervisning og politikk overvar den høytidelige åpningen.

 
Åpningsseansen ble innledet med taler av Leif Arne Langøy – styreleder i NMK, Tony Wood – konsernsjefen i Rolls Royce Marine, Roger Ingebrigtsen – statssekretær i Næringsdepartementet, Jon Aasen – fylkesordfører i Møre og Romsdal og Bjørn Tømmerdal – ordfører i Ålesund. Underveis var det også musikkinnslag ved Hilde Louise Asbjørnsen og Jenny Langlo.
 
Selve åpningen av NMK fulgte tradisjonen i maritim næring - med knusing av champagne mot et skipsskrog.
 
Etter åpningen fikk alle besøkende anledning til å gå rundt i lokalene til de ulike leietakerne. Kronprinsen ble vist rundt i treningshallen til Rolls Royce og i simulatoren til OSC, men fikk også en kort orientering om Møreforsking av direktør Roar Tobro.
 
Se kronprinsen prøve seg som båtsjåfør her. 
 
Møreforsking er representert i bygget gjennom Møreforsking Marin, som driver med anvendt oppdragsforskning for kunder fra fiskeri- og havbruksnæringen.
 
Campus Ålesund – med Høgskolen, Fagskolen og nå NMK-bygget har blitt et helt unikt miljø, gjennom å samle grunnutdanning, etterutdanning, kursvirksomhet og forskings- og utviklingsvirksomhet innenfor maritime og marine næringer i et integrert miljø. Kursvirksomheten gir en strøm av brukere med praktiske erfaringer og forbedringsforslag – som utviklingsmiljøene sitter rundt og plukker opp for å lage nye løsninger og produkter, og som kan tas tilbake til bedre utdanning og til relevante problemstillinger for forskning.
 
Foto: Frank Støyva Emblem, Ålesund Kunnskapspark