Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Atlanterhavsparken og Møreforsking inngår samarbeid

Atlanterhavsparken og Møreforsking inngår samarbeid

Stiftelsen Atlanterhavsparken og Møreforsking Marin har inngått en langsiktig samarbeidsavtale som skal legge til rette for forskning og formidling av kunnskap om marine ressurser. Høgskolen i Ålesund deltar også i samarbeidet.

 
I forbindelse med økt aktivitetsnivå og nye satsninger oppgraderer Møreforsking sine forskningsanlegg. Lokaliteten som nå gjøres i stand i Atlanterhavsparken vil bli brukt til forskning og undervisning på levende marin fisk og skalldyr innen fagområder som:
 
•       Fysiologi og miljøkrav hos marine organismer
•       Dyrevelferd: Fysiologi, adferd og stress
•       Fôring og vekstforsøk
•       Forbehandling av fisk og skalldyr i forhold til holdbarhet og kvalitet
•       Uttesting av agn
•       Oppdrett av nye arter
•       Biofilm og begroing på marine installasjoner
 
- Dette vil være et løft for forskningen på fagfeltet og vil være til stor nytte for mange av de marine næringsaktørene som vi samarbeider med, sier Roar Tobro som er direktør i Møreforsking AS.
Et romareal på ca. 150m2 som inkluderer forsøksarealer, driftsareal og lager samt kontor, gjøres nå i stand for å huse FoU-virksomheten. - Anlegget er fleksibelt, slik at det er mulig å endre innredning og karstørrelse mv. for ulike forsøksoppsett, fortsetter Tobro. Lokaliteten vil også bli brukt av høgskolen i Ålesund til undervisning og studentoppgaver innen biomarine fag.
 
Møreforsking oppgraderer også laboratoriene som benyttes på andre marine forskningsområdene som råstoffbehandling, sensorikk, bioteknologi og biologi, og flytter neste år kontordelen av sin virksomhet inn i Norsk Maritim Kompetansesenter på Nørve i Ålesund.
 
Det vil bli lagt til rette for at besøkende i Atlanterhavsparken skal kunne få innsyn i noe av forskningen som foregår og resultatene av denne.  - Samarbeidsavtalen med Møreforsking vil være et betydelig bidrag til å heve Atlanterhavsparkens faglige status og vil bl.a. gi en spenstigere kunnskapsformidling mot barn og ungdom, sier Ove Paulsen som er styreleder i Atlanterhavsparken.
 
Forsøksanlegget i Atlanterhavsparken vil bli tatt i bruk i september i år. Det første prosjektet som blir kjørt retter seg mot forsøk med levende lagring av sjøkreps og hummer.
 
Atlanterhavsparken er et av Europas mest spesielle saltvannsakvarier og den best besøkte turistattraksjonen i Møre og Romsdal med over 100.000 besøkende årlig. Atlanterhavsparken er et vindu mot havet og et naturfaglig kulturhus som skal formidle marin kunnskap gjennom opplevelser og aktiviteter.
 
Høgskolen i Ålesund driver gjennom Institutt for Biologiske fag undervisning og forskning innen marinbiologi, bioteknologi og medisinsk biologi. Høgskolen tilbyr bachelorutdanninger som har faglige tilknytninger til marine ressurser og marin bioproduksjon, i tillegg til forskingsaktivitet på de samme fagområdene.
 
Møreforsking Marin er den største avdelingen i Møreforsking AS med 21 ansatte. Avdelingen driver forskning og utviklingsarbeid rettet mot marine næringer, og utfører oppdrag for fiskeflåte, foredlingsindustri, sjømatprodusenter, oppdrettsnæring, eksportører, bransjeorganisasjoner og salgslag.
 
Mer informasjon:
Direktør Møreforsking AS - Roar Tobro, tlf.: 916 68 622, eller
Adm.leder Møreforsking Marin – Øyvind Herse, tlf.: 913 64 886