Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvor mange og hvor store er laksene i en merd?

Hvor mange og hvor store er laksene i en merd?

 
Spørsmålet har vært sentralt og vanskelig å gi nøyaktige tall på i lang tid. Et stadig voksende miljøfokus og mindre økonomiske marginer gjør spørsmålet stadig mer aktuelt.
 
Løsningen på problemet kan være innen rekkevidde. Møreforsking har på oppdrag fra Moldebaserte, Gand Aqua, utarbeidet en rapport etter sommerens uttesting ved bruk av “ekkolodd” i merder, på lokaliteter i Romsdalsfjorden og Nordmøre. Utstyret og gjennomføringen ble gjort sammen med det Seattle baserte firmaet BioSonics Inc.
 
Resultatene er svært lovende og et kommersielt produkt ventes på markedet i løpet av året. Gjennom uttesting og tilpasning synes metoden å være i stand til fortløpende å kunne beskrive både antall individer i en merd og deres vektfordeling.
 
 
For nærmere informasjon om prosjektet, se prosjektrapport