Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marin Samhandlingsarena 15. mai

biotech 01.jpg

Marin Samhandlingsarena 15. mai

På vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Møreforsking Ålesund og Nofima inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena.

Vårens samling finner sted tirsdag 15. mai 2018 klokka 17.30-21.00, Scandic Parken Hotel (Amfiet), Storgata 16, Ålesund.
 
Påmeldingsfrist mandag 7. mai 2018
 
Vi minner om at påmelding er bindene. En må gi beskjed dersom man ikke kan møte.
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 70 11 16 05 Kari.
 
 
Vennlig hilsen
Arrangementskomiteen