Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marin Samhandlingsarena 25. september 2013

Marin Samhandlingsarena 25. september 2013

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena
den 25. september 2013 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

Påmelding til marianne@mfaa.no innen 17.september 2013.

 
Programmet kan lastes ned her