Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvitere saltfisk og økt utbytte

Hvitere saltfisk og økt utbytte

En av de viktigste kvalitetsparameterne i markedet for saltfisk, er hvitheten i fiskekjøttet.
Saltfisknæringen er derfor opptatt av metoder for å oppnå en hvitere saltfisk og samtidig øke utbytte i produksjonen. Hovedmålet med dette prosjektet er å oppnå en naturlig hvit overflate på saltfisken ved hjelp av ulike prosessteknikker. Ved å produsere hvitere saltfisk får saltfiskprodusentene styrket sin markedsposisjon og en vil kunne forvente økt pris og omsetning. Saltfisk som benyttes i klippfiskproduksjon kan også oppnå en bedre farge og dermed en generell kvalitetsheving.

 
En fin hvit farge på saltfisk oppnår en best med korrekt fangstbehandling av råstoffet. I dag har de fleste saltfiskprodusentene problemer med å skaffe slikt råstoff. Utgangspunktet blir derfor å forbedre fargen på fisken som industrien kjøper. For å oppnå hvitere fisk og høyere utbytte benytter enkelte konkurrenter til norsk saltfisk, fosfat. Fosfat er ikke tillatt brukt som tilsetningsstoff i saltfisk, men det kan under visse forutsetninger kanskje bli mulig å benytte som prosesshjelpemiddel. Gjennom prosjektet skal flere metoder og optimalisering av prosesstrinn testes ut for å oppnå hvitere saltfisk. Uttesting av fosfat er en av parallellene i forsøkene.
 
Arbeidet i prosjektet er delt inn i to arbeidspakker. I den første arbeidspakken skal ulike metoder for å forbedre hvitheten og utbytte i saltfisk testes ut. I arbeidspakke 2 skal en gå videre med de mest lovende resultatene i en fullskalatest i en saltfiskbedrift.
 
Prosjektet er et samarbeid mellom NOFIMA Marin og Møreforsking Marin. Prosjektansvarlig hos NOFIMA er Sjúrdur Joensen hos Møreforsking er Margareth Kjerstad prosjektleder. Arbeidet blir gjennomført i samarbeid med Faggruppe for saltfisk og klippfisk og er finansiert av FHF. Arbeidet startet i september 2010 og skal være avsluttet 31. mars 2012.