Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fersk doktor i marinbiologi

1b.jpg

Fersk doktor i marinbiologi

Møreforsker Margrete har undersøkt om klimaendringer har hatt innvirkning på viktige fiskebestander i dypene øst for Grønland. I dag forsvarte hun sin doktorgradsavhandlingen i marinbiologi om emnet ved Norges Fiskerihøyskole, Universitetet i Tromsø.

Margrete Emblemsvåg holdt prøveforelesningen Timescales of biological adaptation and climate warming – match or mismatch? Etter det forsvarte hun i nærmere tre timer innholdet i avhandlingen sin med tittelen Climate warming impact on the deep demersal fish community East of Greenland

Både disputas og prøveforelesning ble strømmet og tatt opp. Margretes forskningsleder, Liv Guri Velle, var til stede i Tromsø, mens andre kolleger fulgte det hele fra kontorstedene. Vi gratulerer Margrete med vel gjennomført disputas og doktortittelen!


Lurer du på hva hun nå har spesialisert seg på. 
Les mer her: 

   Opponenter:
  Richard DM Nash, CEFAS – Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science, Suffolk, UK (1. opponent)
  Associate Professor Katja Enberg, University of Bergen (2. opponent)
  Associate Professor Arve Lynghammar, Norwegian College of Fisheries Science (internal member and leader of the committee)

  Veiledere:
  Associate Professor Raul Primicerio, Department of Arctic and Marine Biology Researcher Dr Ismael Nunes-Riboni, Thünen Institute of Sea Fisheries, Germany
  Chief Executive Officer Dr Agnes Christine Gundersen, Møreforsking
  Researcher Dr Ole Thomas Albert, Institute of Marine Research