Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Med tare på menyen

suskelp_april.jpg

Med tare på menyen

Tare er et lovende råstoff, som vi til nå har utnyttet alt for lite i norsk matproduksjon. Et tverrfaglig team jobber med å bygge kunnskap og utvikle prosesseringsmetoder for å produsere trygge, næringsrike og smaksrike ingredienser fra tare. Alt på en bærekraftig måte. Målet med forskningsprosjektet SusKelpFood er å gjøre industriell produksjon av tare til den nordiske og europeiske matindustrien mulig.

Sammen skal fagfolk på tvers av bransje (matindustri og tareprodusenter) og forskningsmiljø jobbe frem ny, verdifull innsikt om produksjon og foredling av tare. Denne uka var prosjektdeltakere fra Norge, Danmark og Island samlet i Ålesund. I tillegg deltok en håndfull andre digitalt.

På agendaen denne uka var planlegging av arbeid tilknyttet prosesseringsmetoder, analyse av viktige mategenskaper (dvs. mattrygghet, næringsinnhold og smaksprofil) fra innovative tareingredienser, livsløpsanalyse, energiforbruk, og forbrukerpreferanser, for å nevne noe.
Forskerne planlegger de nærmeste månedene en rekke praktiske forsøk i sammenheng med sesong for innhøsting av kommersielt dyrket tare.

Leder for prosjektet SusKelpFood, Pierrick Stévant i Møreforsking, melder om veldig god kjemi mellom engasjerte forskere og industripartnere under en av de første fysiske møtene siden starten av koronapandemien. Prosjektgruppen fikk også viktige innspill fra Mattilsynet og fra ledende aktører fra den voksende tarenæringen i Norge.

- Dette var veldig hyggelig og nyttig. Det lover godt for fortsettelsen!
 
#SusKelpFood er støttet av Norges forskningsråd (NFR).

Samarbeidspartnere:

Prosjektet er ledet av Møreforsking.