• Møreforsking AS

  TEL +47 70 11 16 00
  moreforsking@moreforsking.no
   
  POSTADRESSE:
  Møreforsking AS
  Postboks 5075
  Larsgården
  6021 ÅLESUND 

  FAKTURAADRESSE:
  regnskap@moreforsking.no
  EHF: 991 436 502  

  ORG NR.
  NO 991 436 502

  BESØKSADRESSER:

  Ålesund:
  Norsk Maritimt Kompetansesenter
  Borgundvegen 340
  6009 ÅLESUND

  Molde: 
  Eikremsvingen 9
  6422 Molde
   
  Kristiansund: 
  Fosnagata 13, 5. etasje
  6509 Kristiansund
   
   
   
 •