Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forbrukerne ønsker sjøfryst fiskefilet

Pakking filet kontrollpkt 4_foto Granit.jpg

Forbrukerne ønsker sjøfryst fiskefilet

Sjøfryst filet er et høykvalitetsprodukt - hvitfisk filetert og fryst inn få timer etter at fisken er kommet om bord. Stadig flere forbrukere ønsker slike produkter, men lønnsomheten kan være utfordrende. Møreforsking har tro på at det med de rette grepene er mye å hente på å satse på ombordfrysing.

Dette er hovedtema for konferansen Ombordfryst 2019 i Ålesund i dag, der blant annet fiskeriministeren står på talerlista. Møreforsking har tro på at det med de rette grepene er mye å hente på å satse på ombordfrysing.

Foto: Granit.