Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hermetikkproduksjon om bord

hermetikk.JPG

Hermetikkproduksjon om bord

Tirsdag 5. mars kastet linebåten Frøyanes loss, klar til hermetikkproduksjon av restråstoff fra torsk om bord. Turen går til Barentshavet, og om bord er forskere fra Matís på Island og Møreforsking. Under toktet skal ulike oppskrifter prøves ut og hermetikklinja om bord testes ut.
 
Produktprøver skal produseres for uttesting i markedet. NRK og en journalist fra Fiskeribladet Fiskaren besøkte teamet under et prosjektmøte om bord. Olav Steimler fra rederiet og Fridrik Sigurdsson fra Inaq Management har lagt forholdene godt til rette for forsøkene.
 
På bildet (f.v.): Grete Hansen Aas (Møreforsking), Sigurjón Arason (Matís), Fridrik Sigurdsson (Inaq Management), og representant fra Frøyanes.