Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin på flyttefot

Møreforsking Marin på flyttefot

Møreforsking har inngått avtale med Norsk Maritimt Kompetansesenter om leie av lokaler i nybygget er under oppføring på Nørve, like i nærheten av Høgskolen i Ålesund. Med dette flytter Møreforsking på etterjulsvinteren i 2012 viksomheten fra Gangstøvika, der vi har holdt til siden starten på 1990-tallet, til Campus Ålesund.

 
Møreforsking Marin har i dag hoveddelen av sin aktivitet lokalisert til Gangstøvika og leier her lokaler av Ask Safety AS. Denne leiekontrakten er i ferd med å utløpe og vi har i en periode vært på leting etter nye lokaler for virksomheten i Ålesund.
 
Høgskolen i Ålesund har fram til 2010 leid tilstøtende lokaler i samme bygg og det har over tid vært utstrakt utstyrs- og prosjektsamarbeid mellom Møreforsking og Høgskolen, med en rekke felles utviklingsprosjekter.  Samarbeidet inkluderer også bruk av anlegg, laboratorier og utstyr. I tillegg har vi faglig samarbeid med andre forsknings- og kunnskapsmiljø innen marine næringer nasjonalt og internasjonalt. Flyttingen til Nørve bidrar til at det tette samarbeidet mellom Møreforsking og Høgskolen kan videreføres og videreutvikles.
 
De nye lokalene vil ligge i fjerde etasje i nybygget som Norsk Maritimt Kompetansesenter AS (NMK AS) er i ferd med å oppføre. Arealet som Møreforsking vil leie er på vel 700 m2, og vil inneholde 28 kontorplasser.
 
Bygget vil være et maritimt kompetanse- og utviklingssenter, og blant annet huse Rolls-Royce sitt nye europeiske opplærings- og treningssenter for sivil marine. Mer informasjon om Norsk Maritimt Kompetanseenter finner du her.
 
Møreforsking Marin har i dag 22 medarbeidere, og er organisert i fire forskningsgrupper som gjenspeiler verdikjeden i marine næringer.  
 
Pressemeldingen som er sendt ut finner du her.