Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fiskekaker egner seg som hurtigmat – på bensinstasjoner

Fiskekaker egner seg som hurtigmat – på bensinstasjoner

 
Skal det være en fiskekake og litt remulade på brødskiven? Eller hva med en fiskeburger med salat og dressing? Kanskje du heller foretrekker fiskekaken servert uten tilbehør, rett i hånden? Mulig­hetene er i hvert fall mange, og potensialet for å selge varme fiskekaker på bensinstasjoner i Ålesunds­området har vist seg å være stort.
 
Møreforsking Marin har i samarbeid med AS Longva­fisk og utvalgte bensin­stasjoner i Ålesunds­området utredet markedet for fiskekaker på bensin­stasjoner. Gjennom en produkt­uttesting i forbin­delse med Mat­festivalen i Ålesund 2009, samt ved fem bensin­stasjoner, er det avdekket et gap mel­lom forbrukernes mat­ønsker og bensin­stasjonenes utvalg av varm hurtig­mat. Sunnere alternativer til pølsen og ham­burgeren er etter­spurt, og fiskekaken blir ifølge forbruker­ne regnet som et godt supple­ment i varmmat­disken. Flere bensinstasjoner har i etterkant av uttestingen sågar opplevd kunder som etter­lyser varme fiskekaker.
 
Ønsker du ytterlig informasjon om prosjektet, ta kontakt med Møreforsking Marin v/ Bjørn Tore Nystrand , telefon 70 11 16 27