Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Internasjonale eksperter besøkte Møreforsking Ålesund for å undersøke...

20190803_163018.jpg

Internasjonale eksperter besøkte Møreforsking Ålesund for å undersøke miljøpåvirkning på makroalger

Gjennom et samarbeid mellom Møreforsking Ålesund (Dr. Céline Rebours) og Universitetet i Brest (Université de Bretagne Occidentale, Frankrike) besøkte forskerne Dr. Erwan Ar Gall (førsteamanuensis) og Thomas Burel (stipendiat) Ålesund. Målet med arbeidet er å kartlegge interaksjonen mellom makroalger og miljøet de lever i. Diversitet og utbredelse av makroalger ved tre lokaliteter utenfor Hessa og Vigra ble undersøkt. Artsbestemmelse ble i de fleste tilfeller utført i felt, mens noen prøver ble videre undersøkt på Mørelab. Antall beitedyr ble også registrert for å estimere interaksjon med makroalger. Trykkloggere ble plassert på havbunnen for nøyaktig å stadfeste effekten av hydrodynamikk på populasjoner av makroalger.

Resultatene fra arbeidet vil bli inkludert i en større europeisk studie som skal definere effektene av breddegrad på interaksjonen mellom hydrodynamikk og makroalger. Lignende forsøk har blitt gjort i Frankrike, Irland og Spania. Originaliteten av denne tilnærmingen i (1) innsamling av makroalger i batymetriske nivåer av kysten tilsvarende «belter» og (2) bestemmelse av bølgeeksponering på stedet. Det langsiktige målet med forskningsprogrammet er å utvikle en prediktiv modell for å forstå omfanget av makroalger. Modellen kan bidra i estimering av biomasse av interessante makroalgearter under ulike miljøbetingelser.

Fremgangsmåten som ble brukt i dette arbeidet er den samme som blir brukt i implementeringen av de europeiske rammedirektivene for vurdering av vannkvalitet langs kysten og økologisk tilstand i marine økosystemer. I framtiden kan prosessen bidra i vurderingen av hvilken påvirkning menneskelige aktiviteter har på diversitet og helsetilstand til makroalger som høstes i Norge. I denne sammenheng vil samarbeidet mellom Møreforsking Ålesund og Universitetet i Brest videreutvikles.