Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Delikatesseprodukter fra fiskehoder

IMG_9217a.jpg

Delikatesseprodukter fra fiskehoder

Møreforsking skal sammen med Havfisk ASA undersøke mulighetene for lønnsom ombordproduksjon og salg av torsketunger og kinn.

Havfisk ASA har en stor torskekvote og ønsker å utnytte torskehoder til høyverdige konsumprodukter. Nytt produksjonsutstyr er montert om bord i tråleren Havtind og optimalisering av produksjonen er kommet i gang. Gjennom produktutvikling, storskalaproduksjon og testsalg skal produktenes markedspotensial undersøkes.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og gjennom egeninnsats fra Havfisk ASA.