Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Velferd og kvalitet ved omsetning av levende krepsdyr.

Velferd og kvalitet ved omsetning av levende krepsdyr.

Møreforsking Marin har i samarbeid med, Atlanterhavsparken, Sandefisk AS, FineFish AS, Fiskcentralen AS og kreps- og hummerfiskere, satt i gang et 2-årig prosjekt der en skal se på mulighetene for langtidslagring av hummer og sjøkreps.

 
Prosjektet har som hovedmål å etablere en ideell, optimal prosedyre (“best practice”) for levende hummer og sjøkreps fra fangst til marked. Det skal da tas hensyn til rasjonell, industriell håndtering samtidig som hensynet til dyrevelferden ivaretas. Målet er å skape et høykvalitetsprodukt med god leveringsstabilitet gjennom en behandling som fremmer vitalitet, en faktor som indikerer god dyrevelferd. Langtidslagret produkt vil bli sendt ut til utvalgte markeder for vurdering av kvalitet.
 
 
 
Prosjektet er finansiert av: Møre og Romsdals Fylkeskommune “Handlingsplan verdiskaping” og Innovasjon Norge gjennom MVP ordningen.
 
Kontaktperson:                    Astrid Woll