Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Sea to Market: Vil inspirere til økt verdiskaping

algemania illustrasjon

Sea to Market: Vil inspirere til økt verdiskaping

Sea to Market er en nyoppstartet konferanseserie som fokuserer på kommersialisering av produkter i marin sektor. I 2021 er temaet alger. Eksperter fra inn- og utland innen både forskning og næring vil bidra. Bli med!

Alger – dvs tang og tare - er marine arter som har et stort potensiale for norsk marin næring. Det finnes mye av den langs kysten vår, vi har gode vekstvilkår og etterhvert også en god del kunnskap om hvordan dyrke, høste og bearbeide den. Fra taren kan man utvinne en mengde produkter av høy verdi. Dette mulighetsrommet må vi bruke! 

Den europeiske algeindustrien består i dag av noen få store industrielle aktører og mange små entreprenører involvert i dyrkede og villhøstede alger. Det er både muligheter og flaskehalser i hele denne verdikjeden fra forskning til marked.

Konferansen «Sea to Market – Algemania» vil fokusere på anvendt forskning som et verktøy for industriell vekst og verdiskaping i marin sektor. Møreforsking har lang erfaring innen forskning på alger, fra hav via prosessering og til marked.

Konferansen arrangeres av KNN, Vindel, Høyskolen i Molde, Møre og Romsdal fylkeskommune, Norges Vel, Campus Kristiansund og Møreforsking. Møreforsking leder arbeidet.
 

Algemania kan by på foredrag av eksperter innen algesegmentet, gruppesamlinger og diskusjonspanel som vil legge vekt på kommersialisering, verdikjeder og oppskalering.

Sea to Market arrangeres i Kristiansund i Møre og Romsdal. Fylket har en omfattende industri innen biomarin foredling og har blant annet hele 20% markedsandel av den verdensomspennende omega-3-industrien. En sterk marin industri med en blomstrende leverandørindustri for havbruk- og offshoreteknologi gjør at regionen kan gå i spissen for innovasjon og bærekraftig blå vekst.

 

Åtte sentrale aktører innen forskning og utvikling i Nordvest står som arrangør av konferanseserien Sea to Market. Møreforskings Helge Bremnes er en av foredragsholderne under det kommende arrangementet Algemania 27. - 28. oktober.