Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Venstreleder Trine Skei Grande på besøk hos Møreforsking

Venstreleder Trine Skei Grande på besøk hos Møreforsking

Møreforsking Marin hadde fredag 28. juni gleden av å ha besøk av Venstres partileder Trine Skei Grande og fylkespolitikerne Pål Farstad (1. kandidat), Britt Giske Andersen (2. kandidat) og Ragnhild Hjelseth (fylkesleder) i forbindelse med Grandes rundtur på Sunnmøre.

 
Venstre vil ha en langt sterkere satsing på forskning og utvikling enn det Regjeringen legger opp til. Forskningsinstitutter, som Møreforsking, må sikres økonomiske rammevilkår som gjør det mulig med en sterk næringsrettet forskning, samtidig som man sikrer god internasjonal vitenskapelig kvalitet. Dette vil også styrke kompetansen i bransjer og klynger.  Utfordringer og muligheter for en forskningsinstitusjon i Møre og Romsdal, ble diskutert, både i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det ble lagt vekt på de utfordringene som ligger i at Møreforsking har et særlig stort ansvar for å arbeide med forsking og kompetanseoverføring til næringsliv, lokalmiljø og offentlig forvaltning i Møre og Romsdal.
 
Samarbeid på Campus Ålesund mellom bl.a. Møreforsking, Høgskolen i Ålesund og det marine og maritime næringsliv i Møre og Romsdal er en viktig forutsetning for å styrke de marine og maritime klyngene i regionen. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), en del av Campus Ålesund, er blitt en av Norges aller viktigste møteplasser for kompetanse og utvikling i maritim sektor. Styreleder for NMK, Leif Arne Langøy, presenterte historien og litt om den betydning senteret har fått. Planene for videre vekst ble også presentert. Et nyetablert energi- og miljøteknisk senter er en sentral del av visjonen for å gjøre NMK til et verdensledende maritimt senter. NMK utgjør 23.000 kvm og huser viktige aktører i den norske maritime klynga, som Møreforsking, Rolls-Royce, Mitie, Offshore Simulator Centre, Ålesund Kunnskapspark /NCE, Fylkeshuset og SINTEF.

Styreleder Leif Arne Langøy forteller om Norsk Maritimt Kompetansesenter. Rundt bordet sitter (fra venstre) Agnes C. Gundersen (forskningssjef Møreforsking AS), Britt Giske Andersen (2. kandidat Møre og Romsdal Venstre), Pål Farstad (Førstekandidat Møre og Romsdal Venstre). Trine Skei Grande (partileder Venstre) og Elisabeth Maråk Støle (direktør Møreforsking AS).
Foto: Ragnhild Hjelseth, Venstre.