Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Dypdykker i produksjon av de beste oljene

lipidforum (2).jpg

Dypdykker i produksjon av de beste oljene

Nærmere 100 fagfolk fra syv land har vært i Ålesund de to siste dagene i anledningen Nordisk Lipidforum. Forumet samler nordiske eksperter fra forskning og industri knyttet til lipidforskning og -teknologiutvikling.

Lipider er en fellesbetegnelse for fettstoffer (triglyserider) og for fettlignende stoffer, lipoider. Deltakerne i Nordisk Lipidforum representerer bedrifter som produserer lipider i form av ulike oljer for salg til menneskelig forbruk. Forumet møtes jevnlig for å diskutere temaer rundt produksjon av lipider (oljer), kvalitet, helseeffekter, mm. Denne gangen var temaet «Høykvalitets lipidprodukter – lipidoksidasjon og sensoriske egenskaper».
 
Oksidasjon og sensoriske egenskaper
Å unngå oksidasjon (harskning) av fettstoffene er en avgjørende faktor under produksjon av lipider av høy kvalitet. Oksidasjon vil si at oljen reagerer kjemisk, og endrer karakter. Harsk smak er et resultat av oksidasjon. Forumet har i løpet av møtedagene sett på hvordan teknologi og bearbeiding påvirker kvaliteten på produktet. Deltakerne har diskutert ulike måter å overvåke og analysere oksidasjonsforbindelser, og sett på muligheten for å fjerne uønskede komponenter i oljene.

Aromahjul til smaksanalyse
Møreforskings Wenche E. Larssen holdt et foredrag om arbeidet med utvikling av standard for smaksanalyser (sensorikk) av marine oljer (omega-3), og presenterte for den internasjonale forsamlingen bl.a. et aromahjul som er utviklet til bruk for kartlegging av sensoriske egenskaper av marine oljer.
 
- Det er interessant å dele erfaringer med andre fagfolk som jobber med lipider, sier forsker Trygg Barnung, en av deltakerne fra regionens eget forskningsinstitutt, Møreforsking.

- Og diskusjonene vi har kan lede frem til nye forskningsfunn og bedre metoder for produksjon og kvalitetskontroll av oljeprodukter til humant konsum.

Forsker Wenche E. Larssen holdt i løpet av møtet også et lite sensorikk-kurs sammen med Mats Carlehög (Nofima) og Erminio Monteleone (Universitetet i Firenze). Der fikk deltakerne smake og analysere extra virgin olivenolje, andre planteoljer, ulike fiskeoljer og en miks av disse.

http://lipidforum.info/