Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking i europeisk forskningsnettverk

Cost network group.jpg

Møreforsking i europeisk forskningsnettverk

Forsker ved Møreforsking Ålesund er blitt partner i det nytt EU-nettverk. Eksperter innen marin bioteknologi fra 30 nasjoner skal bidra til mer effektiv utvikling av europeisk forskning på området.

Det er Møreforsker Celine Rebours som nå har gått inn i det internasjonale nettverket “European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology” (Ocean4Biotech).
 
 

Sterkt nettverk for marin bioteknologi
Ocean4Biotech samler eksperter innen marin bioteknologi, for å etablere en plattform for å dele erfaringer, kunnskap og teknologier. Nettverket skal bidra til en mer effektiv og rask utvikling av marin bioteknologisk forskning i Europa. Dr Rebours er medlem av styringskomiteen som vil være med på å gi retning for hvordan nettverket skal utvikle seg og oppnevne de ulike arbeidsgruppene. Nettverket inkluderer eksperter fra 30 nasjoner.

Invitasjon til deltakelse
Nettverket skal i første omgang være operativt i fire år. Det er åpent for deltagelse fra forskere i alle COST-medlemsland. Det er ikke en forutsetning å ha deltatt i søknadsfasen. Ønsker du mer informasjon om nettverket - ta kontakt med Norges Forskningsråd, ved Trude Dybvik, tdy@forskningsradet.no


European Cooperation in Science and Technology (COST) 
finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 37 land. I COST kalles nettverkene “actions”, som henspiller på at nettverkene (eller aksjonene) opprettes for at forskere skal samarbeide om spesifikke problemstillinger. Undersøkelser viser at deltagelsen i et internasjonalt forskernettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid og er viktig for å øke den norske deltakelsen i EUs rammeprogram. Det ønsker Møreforsking å bidra til.

Arbeidet kan følges på:
https://twitter.com/Ocean4Biotech
https://www.cost.eu/actions/CA18238/#tabs|Name:parties

Bildetekst: 
Fra kick-off møte i Brussel i november 2019. Møreforsker Rebours i svart og hvitt bake til høyre.