Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 22. mars 2017

marin.jpg

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 22. mars 2017

Marin Samhandlingsarena ble avholdt 22.mars 2017 på Scandic Parken i Ålesund. Her finner du foredragene som ble holdt.

 
Presentasjoner fra seminaret:
 
Levende reker - fra fangst til marked, v/ Wenche Emblem Larssen, Møreforsking Ålesund.
 
Marin forsøpling, v/ Erlend Standal, Salt Lofoten AS.
 
Resistent lakselus, v/ Helene Børretzen Fjørtoft, PhD-stipendiat, NTNU.