Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk

Saltfisk stripe 01.jpg

Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk

Det benyttes betydelige mengder salt ved produksjon av saltfisk og klippfisk. En beregning viser at det i næringen benyttes rundt 180 000 tonn salt tilsvarende en verdi på om lag 120 millioner kroner i året. Kan denne kostnaden reduseres ved å benytte saltet flere ganger og er brukt salt egnet til produksjon av saltfisk og klippfisk? Dette er et av spørsmålene vi prøver å besvare i prosjektet ”Resirkulering av salt ved produksjon av saltfisk og klippfisk,” som startet våren 2008 og vil avsluttes i desember 2010.

 
Resultatene så langt i prosjektet viser at det finnes svært lite norsk dokumentasjon på endringer i salt under salting av fisk. Det er tidligere utført begrensede undersøkelser, men disse gir ikke klare svar i forhold til muligheter for gjenbruk av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk. Gjennom en studietur til Island viste det seg at islendingene har lang erfaring med gjenbruk av salt i produksjon av saltfisk og at de ikke ser ut til å ha forskrifter som forbyr gjenbruk, slik det er i Norge i dag. Her blir nytt salt benyttet opp til 4 ganger. Gjennom intervjuer med norske bedrifter kom det frem at flere ser muligheter for å resirkulere saltet på en forsvarlig måte og at dette kan være med på redusere produksjonskostnadene for bedriften på sikt. Det er samtidig endringer underveis i de norske foreskriftene, her blir paragrafen som sier at det kun skal benytte nytt salt i produksjon av saltfisk og klippfisk foreslått fjernet.
 
 
For å skaffe seg kunnskap om saltet og hvordan dette endres ved bruk har vi samlet inn prøver fra produksjon av saltfilet, saltfisk og klippfisk. Disse prøvene er nå under analysering og resultatbearbeiding. Resultatene, sammen med innhentet informasjon og erfaringene Island har ved gjenbruk av salt, vil gi nyttig informasjon om, og eventuelt hvordan norske salt- og klippfisk produsenter vil kunne benytte seg av brukt salt i produksjon av saltfisk og klippfisk.
 
Prosjektet er finansiert av NFR, FHF og koordinert gjennom FHL-Bacalao Forum. For mer informasjon kontakt Ann Helen Hellevik eller Ingebrigt Bjørkevoll.