Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvordan komme igang med forskningsbasert utvikling?

Kompetansemegling_her Nordmøre.JPG

Hvordan komme igang med forskningsbasert utvikling?

Har din bedrift et ønske og et behov for forskning og utvikling, men vet ikke helt hvordan du skal gå frem? Da er kompetansemegling et flott tilbud for dere!

Møreforsking, Vindel og Innveno er virksomheter som til daglig jobber med å analysere, tenke nytt, prøve ut og forske frem ny innsikt. Disse tre sterke kompetansemiljøene inngår i et unikt tilbud for både private og offentlige virksomheter i Møre og Romsdal: Gratis kompetansemegling. Det vil si rådgivning og veiledning for hvordan komme i gang med forskningsdrevet innovasjon.

- Hovedformålet med kompetansemegling er å sette i gang forskningsprosjekter i bedrifter og virksomheter som har potensial for økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU-miljø, forklarer Møreforskings fagperson i tilbudet, forsker Lisa Kolden Midtbø.

Hva er kompetansemegling?

I Møre og Romsdal er det 15 kompetansemeglere innen ulike fagområder. Kompetansemeglere kan hjelpe med å utforme et FoU-prosjekt og koble inn relevant forskningsmiljø og virkemiddel. Kompetansemeglerne hjelper bedrifter med å finne frem til rett FoU-kompetanse, tema og muligheter spesielt for deres bedrift. De bidrar også til å identifisere og konkretisere prosjektideer som kan gi bedriften vekst. Tilbudet er en nasjonal ordning som finansieres av Forskningsrådet og forvaltes av Møre og Romsdal fylkeskommune.  Mer om ordningen (samme lenke som i bunn)

VR for enklere yrkesvalg?

Arbeid- og inkluderingsbedriften Varde er i samarbeid med  Kristiansund kommune blant dem som allerede har fått verdifull hjelp gjennom ordningen. Det lokale næringslivet har stort behov for faglært arbeidskraft, mens Varde tilbyr karriereveiledning til personer som er på tur inn i, eller ønsker å forbli i arbeidslivet. Ved å tilby personer som skal ta sine karrierevalg muligheten til å «besøke» yrkene i VR (virtuell virkelighet) ønsker de å bidra til økt rekruttering der behovene er størst. Kan VR-teknologi være en måte å gi ungdomsskoleelever og personer utenfor arbeidslivet – mulige fremtidige arbeidstakere - et rikere innblikk i ulike jobber innen yrkesfag? Gjennom ordningen har Varde fått hjelp til å prøve ut jobbobservasjon i VR for yrkene tømrer og helsefagarbeider. 

- Med god hjelp fra kompetansemeglerne har vi kunnet gi arbeidssøkere mulighet til å oppleve hvordan arbeidssituasjoner kan være, uten fysisk å være til stede i en reell situasjon. Det kan gi verdifull input som kan bidra til enklere yrkesvalg, sier prosjektleder i Varde Linn M. Nikolaisen.
- Nå har vi verdifull innsikt og erfaring vi kan bruke til å evaluere hvorvidt dette er en løsning vi skal satse videre på i vårt arbeid.

Prosjektet mellom Varde og Kristiansund kommune og kompetansemeglerne på Nordmøre ble finansiert av Regionalt Forskningsfond. Sintef er med i prosjektet som FoU-leverandør.
 
- Hadde det ikke vært for uvurderlig bistand fra kompetansemegler (denne gangen i Vindel), hadde det ikke blitt noe utforsking av VR som hjelpemiddel i yrkesveiledning, sier Erik Husby Pettersen, administrerende direktør i Varde.
 
Dette er bare ett av mange eksempler på hvordan kompetansemeglere kan bistå bedrifter i å komme i gang med forskningsbasert utvikling.

Hva kan en kompetansemegler bistå med?

·        Identifisere utfordringer og muligheter i bedriften som kan gi grunnlag for et forskningsprosjekt
·        Knytte kontakt med relevante forskningsmiljøer og andre innovasjonspartnere
·        Veilede om hvilke offentlige støtteordninger din bedrift kan søke på
·        Tips og råd om hvordan skrive en god søknad
 
(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

 
 

Vil du vite mer?

Er du nysgjerrig på om dette kan være noe for din virksomhet? Ta kontakt med en kompetansemegler for en gratis og uforpliktende prat. Møreforskerne som bidrar i ordningen, kan veilede alle slags bedrifter, men Lisa Kolden Midtbø og Wenche Emblem Larssen har hovedkompetanse innen marin sektor; Lidun Hareide innen offentlig sektor.

Mer om ordningen og kontaktinformasjon til kompetansemeglerne

På bildet øverst: 
Erik Husby Pettersen (Varde), Lisa Kolden Midtbø (Møreforsking), Katrine Hattrem Hast (Vindel), Linn Marita Nikolaisen (Varde)