Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 25. september 2013

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 25. september 2013

 
Presentasjoner fra seminaret:
 
- Finn-Arne Egeness, Nofima
 
- Håkon Raabe, SINTEF Raufoss Manufacturing
 
- Professor Magne Supphellen, NHH