Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marin Samhandlingsarena - "Økende volum av laks og hvitfisk – markeds...

Marin Samhandlingsarena - "Økende volum av laks og hvitfisk – markedsutvikling og finansiell risiko"

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena, den 18. oktober 2011 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

 
Samlingen i høst har tema ”Økende volum av laks og hvitfisk - markedsutvikling og finansiell risiko”.
 
Påmelding på mail til marianne@mfaa.no innen 10. oktober.
 
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 70 11 16 13 (Marianne) eller 70 11 16 05 (Kari).
 
 
Vennlig hilsen
Arrangementskomiteen