Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Biomarin FOU-mobilisering for økt regional verdiskaping

Toppbanner fou - bitteliten4.jpg

Biomarin FOU-mobilisering for økt regional verdiskaping

For tredje året på rad har vi gleden av å invitere til FoU-mobilisering for den biomarine næringen!

Norge har som mål å være en verdensledende sjømatnasjon innen total utnyttelse av marine ressurser. Verdiskaping fra marint råstoff skal sikres gjennom økt satsing på forskning og innovasjon. Både nasjonalt og internasjonalt er dette et prioritert satsingsfelt som gjen-speiler seg i økt fokus hos virkemiddelapparatet.  For å utvikle et næringsliv som er kunnskapsbasert og konkurransedyktige, bør ambisjonene være at sjømatnæringen utnytter en større del av de tilgjengelige forsknings- og innovasjonsmidlene. 

Møreforsking, NTNU, SINTEF Ocean og Blue Legasea inviterer biomarine aktører og alle andre interesserte, til et heldags fag- og inspirasjonsmøte. Tema er helseeffekter, nytt fra forskningsfronten, fra idè til kommersialisering og finansieringsmuligheter.

 

For mer informasjon og påmelding, klikk på linken under:

https://events.provisoevent.no/websites/007f10df-abaf-4a80-b8bb-408e8eb0a62d/