Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Røde buker på klippfisk

Røde buker på klippfisk

 
Hvitvasket klippfisk der svarthinnen er fjernet er et vanlig klippfiskprodukt. Spesielt det italienske markedet stiller høye krav til hvithet på dette produktet og derfor kan kun råstoff at beste kvalitet benyttes. Linefanget fisk av optimal kvalitet er det mest brukte råstoffet. Likevel opplever klippfiskprodusenter at enkelte linefangster, som ellers ser godt bløgget ut, inneholder fisk med røde buker. Dette gir kvalitetsreduksjon på det italienske markedet med dertil prisreduksjon på klippfisken.
 
 
I et prosjekt finansiert av VRI – Møre og Romsdal skal Møreforsking Marin og Høyskolen i Ålesund se nærmere på kvalitetsfeilen røde buker på klippfisk. Samarbeidspartnere i prosjektet er Jacob Bjørge AS, Ellingsøy og Prosess Industri AS, Ålesund.
 
Foto: Møreforsking Marin
 
Målsetningen i prosjektet er todelt. I første del skal informasjon om røde buker på torskeråstoff innhentes, for å søke en forklaring på hvorfor kvalitetsfeilen oppstår. I andre del av prosjektet skal det undersøkes om tiltak i produksjonen kan bidra til å redusere problemet med røde buker.  Forsøk med ulike lakebad i kombinasjon med vacuum-teknologi skal testes ut på ulike råstoff, før videre salting og tørking til klippfisk.
 
 
Link til prosjektbeskrivelse finn du her.
 
Foto: Norges fiskerihøgskole