Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Stor interesse for første møte i Marin Arena Nordmøre

Stor interesse for første møte i Marin Arena Nordmøre

Onsdag 6.mars benket mer enn 60 personer seg rundt bordene i Knudtzonlunden til Bacalao og første møte i Marin Arena Nordmøre.

 
Tema for første møte var Marin næringsutvikling på Nordmøre. Konservator Odd W. Williamsen ved Norsk klippfiskmuseum ga et historisk tilbakeblikk på marin verdiskapning på Nordmøre. Hovedinnlegget var ved Trude Olafsen fra SINTEF Fiskeri og havbruk som skisserte et mulig fremtidsbilde for verdiskapning innen fiskeri og havbrukssektoren i Norge fram mot 2050.
 
Jorulf Søbstad, fabrikksjef ved Skretting Averøy og Stavanger og Pål Farstad, bedriftsrådgiver hos Triangel kommenterte hva som må på plass for at vi på Nordmøre på best mulig måte skal kunne ta del i den forespeilede veksten.
 
 
 
Hensikten med den nye møteplassen er å samle ulike aktører til faglige innlegg, erfaringsutveksling, nettverksbygging og idé-generering. Det planlegges fire årlige møter som vil bli holdt på forskjellige steder rundt omkring på Nordmøre. Tema for møtene bestemmes i samspill mellom aktørene.
 
Aktørene bak Marin Arena er i første rekke næringsforeningene i Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. I tillegg bidrar lokalt næringsliv, Møreforsking, VRI-programmet, Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune.
 
Kopi av presentasjonene finner du på www.marinarena.no