Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop om bruk av umoden silderogn på Gardermoen

silderogn.jpg

Workshop om bruk av umoden silderogn på Gardermoen

Møreforsking og Segel arrangerer i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) en workshop om utnyttelse av silderogn.

Sted:  Gardermoen Park Inn 

Tid: 15. april 2015 kl. 09:30-15:00 

Påmelding:  wenche@mfaa.no innen 9. april 2015 

 

Faggruppen for Pelagisk FoU i FHF har gjennom prosjektet Markedsmuligheter for umoden rogn fra nordsjøsild og NVG-sild sett på råstoffegenskaper gjennom sesong og kartlagt markedsmuligheter for rogn i fra sild. Pelagisk industri har en målsetning om å foredle restråstoff til mer høyverdige produkter, og prosjektet skal bidra i dette arbeidet. Prosjektgruppen består av Møreforsking, Segel og Pelagia.

Prosjektet har bidratt med ny informasjon og kartlagt flere aktører som jobber med eller ønsker å utnytte rogn som råstoff. Etter initiativ fra næringen ønsker vi nå å samle de resurspersonene som jobber med marint restråstoff generelt og silderogn spesielt for å legge til rette for kunnskapsutveksling og samarbeid, samt for identifisering av flaskehalser.

Link til programmet

For mer informasjon ta kontakt med

Wenche Emblem Larssen, wenche@mfaa.no   

Bjørn Tore Nystrand, bjorntore@mfaa.no

Paul Jacob Helgesen, paul.jacob@segel.no

Roger Bergset, roger@segel.no