Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nasjonal VRI-samling i Ålesund

Nasjonal VRI-samling i Ålesund

VRI-Programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er Forskningsrådets særskilte satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Programmet skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv.

 
Dette skal skje ved å stimulere til økt samhandling mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale myndigheter, og å knytte tette bånd til andre nasjonale og internasjonale nettverks- og systemvirkemidler som Arena, Norwegian Centres of Expertice (NCE) og Regions of Knowledge. I lys av Forvaltningsreformen vil VRI være et viktig virkemiddel som forberedelse til regionenes økte ansvar for FoU fra 2010.
 
Det er til sammen 15 VRI-regioner i landet. I de såkalte samhandlingsprosjektene i VRI benyttes virkemidler som mobilitetsordninger, kompetansemegling, aksjonsforskning i bedrifter og nettverk, forprosjektstøtte til bedrifter etc. I Møre og Romsdal er fokuset rette mot maritim og marin bransje.
 
3.-5.november var det nasjonal VRI-samling i Ålesund. Her møttes prosjektledere fra de ulike VRI-prosjektene. I tillegg til erfaringsutveksling og statusgjennomgang av VRI i et nasjonalt og regionalt perspektiv, ble følgende temaer diskutert:
 
·         VRI som element i næringsutvikling og forholdet til andre virkemiddelaktører
·         Arbeidsmetoder og kvalitetssikring i bruken av virkemidlene
·         Tilpasninger til regionale forskningsfond
·         Overblikk over forskningen i VRI, herunder presentasjon av prosjektet ”forskningsprosjekt på tvers”
 
Kveldsprogrammet inneholdt bl.a. guidet tur gjennom Ålesund sentrum, omvisning på Atlanterhavsparken i Ålesund og besøk på offshore-simulatoren til selskapet OSC med tilholdssted i Ålesund Kunnskapspark.
Du kan lese om VRI programmet på Forskningsrådets sider og på sidene til VRI Møre og Romsdal.