Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Utforsker global innovasjon på alger

ISAP2021-virtual banner.jpg

Utforsker global innovasjon på alger

Hvor langt har vi kommet i å samle kunnskap om alger? Nok til å gjøre alger til et bærekraftig bidrag til et voksende globalt behov for næringsstoffer? Forskere, akademikere, forretningsutviklere og studenter fra hele verden samles nå for å dele kunnskap som kan fremskynd industriell innovasjon.

Verden søker etter grønnere, tryggere, mer bærekraftige og næringsrike ressurser. Alger kan møte mye av dette behovet. ISAP –  fagforumet for anvendt forskning på alger - er en internasjonal non-profil organisasjon som vil løfte frem forskning og formidling av kunnskap rundt anvendelse av alger. En internasjonal nettbasert konferanse, arranger av ISAP finner nå sted.

Dr. Céline Rebours, forsker hos norske Møreforsking, er president for ISAP. Hun vil lede konferansen ISAP2021, sammen med Prof. Makoto M. Watanabe, presidenten for det japanske utviklingsprogrammet for alge-industri. Den digitale konferansen finner sted fra 14. mai til 13. August 2021.

Hva kan du forvente?

Alle konfernasedeltakere får tilgang til alt av innhold; som muntlige presentasjoner, pandeldiskusjoner, spesialforedrag og virtuelle omvisninger. Der vil også være ulike nettverks-program som kan bidra til samhandling mellom deltakerne: som B2B møter, utstillinger og forum for unge forskere og studenter.

Spennende paneldebatter

En av hovedattraksjonene i det tre måneder lange arrangementet vil være paneldebattene under live-sendingen 19. mai. Panelet vil bestå av fem fageksperter fra tre kontinenter. De vil diskutere aktuelle tema innen forskning og utvikling på alger - oppdagelser og gjennombrudd. Dette blir spennende! Ekspertene vil også dele noen suksesshistorier der konsepter har blitt omgjort til nyttige markedstiltak. Debattene vil også ta opp sentrale utfordringer, hindringer og muligheter i hvordan kommersialisere algeprodukter – sett fra juridisk- og markedsperspektiv. Nødvendigheten av internasjonalt samarbeid i akademia og næringsliv vil også bli diskutert. Alle interessenter på algeområdet vil ha muligheten til å dele av sin opparbeidede kunnskap om alger med paneldeltakerne.
 Muligheter for unge forskere og studenter

En annen viktig programpost er Karriereuka. Arrangementet vil være en sentral programpost for studenter og unge forskere som ønsker jobbmuligheter innen både marin forskning og algeindustri. Dette vil skje i konferansens fjerde uke. Tre digitale workshops vil bli avholdt i løpet av første uka i juni.
 
Over: Innholdet i en av direktesendingene i løpet av Karriereuka. Merk - tidspunkt kan bli endret. 
 

Mulige resultater

Aktivitetene som utgjør konferansen vil mest sannsynlig føre til nye samarbeid og til slutt nye forskningsprosjekter. Konferansen kan bidra til hurtigere industriell innovasjon rundt produksjon og anveldelse av alger. ISAP 2021 er ment å være så interaktiv som mulig. Alle konferansedeltakere oppfordres til å dele tanker og kommentarer med talerne under de direktesendte bolkene Spørsmål og svar (Q&A). Dette vil bidra til å øke verdien av konferansen.

Møreforskere vil i løpet av konferansen holde tre foredrag og to mindre presentasjoner. Møreforsker Pierrick Stévant vil også lede en spørsmål/svar-bolk om alge-prosessering.
 
Det gjøres opptak av alle ISAP 2021-presentasjoner. De gjøres tilgjengelig på forespørsel i etterkant. Og et sammendrag av konferansens resultater vil bli offentliggjort i ISAPs nyhetsbrev i etterkant.

Dette må du ikke gå glipp av. Her finner du mer om programmet:
Program (isap2020-phycology.org)