Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kan du påvirke holdbarheten på kokt krabbe gjennom håndtering før kok...

Kan du påvirke holdbarheten på kokt krabbe gjennom håndtering før koking?

Det er fokus på kvalitet i fiskerinæringa, men kan håndtering av krabbe før koking påvirke holdbarhet og kvalitet til det kokte produktet? Møreforsking Marin har i samarbeid med bedriften Søviknes AS vurdert ulik forbehandling av levende krabbe ved undersøkelse av kokt produkt. Sensoriske parametere var bedre mål for kvaliteten enn bakterievekst. Våre funn tyder ikke på at forbehandlinga hadde effekt på holdbarheten, men i et dyrevelferdsperspektiv bør håndteringen gi dyra så lite stress som mulig.

 
 
 
Rapporten beskriver hvilken betydning levende lagring av krabbe på kjølerom og i is har for
vitalitet og dyrevelferd. Videre om lagringsformene har effekter på sensoriske og
bakteriologiske holdbarhet på kokt produkt.