Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marin Samhandlingsarena ble avholdt 3.mars

Marin Samhandlingsarena ble avholdt 3.mars

 
LakselusDet er tredje gang at dette kveldsseminaret arrangeres. Tema denne gangen var lakselus. De rundt 40 deltakerne fra fiskerinæring, FoU-miljø og virkemiddelapparatet fikk høre og delta i diskusjonen om lakselusproblematikken generelt og i Møre og Romsdal spesielt. Innledere til temaet var Ole Kjellsen fra Marin Harvest, Bjarne Hatlen fra Nofima Marin og Kristin Ness fra Mattilsynet. I tillegg orientere Arthur Almestad fra Norges Forskningsråd om Midt Norsk Forskningsfond som vil bli operativt i Trøndelag og Møre og Romsdal fra 2.halvår. Bak arrangementet Marin Samhandlingsarean står M&R fylkeskommune, Innovasjon Norge, Nofima Marin, Møreforsking Marin og VRI M&R. Kjersti Bruheim fra Raus Omdømmebygging ledet seminaret.
 
Presentasjoner fra seminaret: