Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skal utvikle konsept for levendelagring av marine arter

collage.jpg

Skal utvikle konsept for levendelagring av marine arter

Norges Forskningsråd har bevilget støtte til et innovasjonsprosjekt i regi av restauranten Under i Lindesnes. Den overordnede ideen er å utvikle et fleksibelt konsept for langtidslagring av flere arter levende sjømat. Målsettingen er å sikre god dyrevelferd, ivareta mattrygghet, og levere god produktkvalitet. Møreforsking er blant partnerne i forskningen.

Konseptet som skal utvikles vil være egnet for å etablere bufferlager og levere større mengder ferske råvarer til spesielle høytider. Samtidig vil det gi mulighet til å ha full kontroll på miljøbetingelsene for ulike dyregrupper. 
 
Systemet skal være fleksibelt, slik at det kan tilpasses større permanente fasiliteter eller mindre mobile containerbaserte lagringsenheter nært fangstområdene. Kunnskapen som vil bli samlet i prosjektet vil også gi grunnlag for bedre tilpasning av transportcontainere for levende sjømat.

Innovasjonsarbeidet skal gjøre det mulig å levere flere produkter og oppnå tilfredsstillende volum og lønnsomhet. Målet er også at leverandørene som etablerer det ferdige konseptet skal kunne betjene kunder som etterspør et variert utvalg av nisjeprodukter. Dette kan kun oppnås gjennom å utvikle fleksible flerarts-løsninger for både kort- og langtids lagring. For mange av de aktuelle artene, spesielt innen dyregruppen bløtdyr, pigghuder og tifotkreps, finnes det per i dag ikke slike systemer.

Vi går altså under vann for å skaffe toppkvalitet sjømat til landets beste restauranter.
Møreforsking skal bidra med å dokumentere fysiologiske behov for de ulike artene under langtidslagring, og mulige effekter på produktkvaliteten.
 
Akvaplan-niva ved Thor Magne Jonassen er prosjektleder. Vi ser frem til å samarbeide med dem og de andre partnerne i forskningsprosjektet: 
Knipseren, Scalmarin, Norway King Crab, Nordisk Aviation Products og Nor-Dan Composites. FoU-leverandører er i tillegg til Akvaplan-niva, Møreforskning, SINTEF Ocean og Hausvik Havlab.

Nyhetssak om tildelingen fra forskningsrådet