Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny forsøkslokalitet åpnet på Atlanterhavsparken

Ny forsøkslokalitet åpnet på Atlanterhavsparken

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen stod i dag for den offisielle åpningen av Møreforsking sin nye forsøkslokalitet på Atlanterhavsparken i Ålesund.

 
Økt aktivitetsnivå og nye satsninger gjør at Møreforsking oppgraderer sine forskningsanlegg. Stiftelsen Atlanterhavsparken og Møreforsking Marin har inngått en langsiktig samarbeidsavtale som legger til rette for forskning og formidling av kunnskap om marine ressurser. Høgskolen i Ålesund deltar også i samarbeidet og vil bruke lokaliteten til undervisning og studentoppgaver.
 
Forsøkslokaliteten til Møreforsking ble åpnet av Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen 31.januar. Den vil bli brukt til forskning på levende marin fisk og skalldyr innenfor fagområder som:
 
·         Fysiologi og miljøkrav hos marine organismer
·         Dyrevelferd knyttet til fysiologi, adferd og stress
·         Fôring og vekstforsøk
·         Behandling av fisk og skalldyr i forhold til holdbarhet og kvalitet
·         Uttesting av agn
·         Oppdrett av nye arter
·         Biofilm og begroing på marine installasjoner
 
Som statsråden understreket i sin åpningstale vil «forsøkslokaliteten gjøre Atlanterhavsparken til en unik arena for forskning og formidling av kunnskap om livet havet og Norge sine marine ressurser».
 
Pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet finner du lenke til  her.
 
Forsøkslokaliteten har et areal på 112 m2, i tillegg disponeres et uteareal på 40 m2. Lokaliteten har konsesjon for marin fisk, skalldyr, bløtdyr og pigghuder (maks 1 tonn stående biomasse), gjennomstrømmende vann (filtrert, UV-behandlet og luftet) og mulighet for å kjøre råvann som hverken er filtrert eller UV-behandlet. Sjøvannstilførselen felles med Atlanterhavsparkens (fra 42 m dyp). Varmepumpe og vekslere gjør det mulig samtidig å kjøre 2 ulike temperaturer mellom 2 til 15 grader C og sammenligne med råvannstemperatur
 
-                     Dette vil være et løft for forskningen på fagfeltet og vil være til stor nytte for mange av de marine næringsaktørene som vi samarbeider med, sier Roar Tobro som er direktør i Møreforsking AS. Anlegget er fleksibelt og slik at der mulig å endre innredning og karstørrelse mv. for å drive ulike typer forsøk, fortsetter Tobro.
 
Det vil også bli lagt til rette for at besøkende i Atlanterhavsparken kan få innsyn i noe av forskningen som foregår og resultatene av denne.
 
I første omgang starter Møreforsking opp med et prosjekt som simulerer lagring og transport av levende hummer og sjøkreps. Om kort tid starter også et forsøksprosjekt vedrørende velferd for leppefisk i merd.
 
Samlet representerer forsøkslokaliteten en investering fra Møreforsking og Atlanterhavsparken sin side på ca 4 mill kroner i form av tilrettelegging av lokale, utstyr, innredning, metodeutvikling og opplæring, samt utvikling av formidlingsaktiviteter. 
Investeringen er vesentlig finansiert med egne midler. Videre har Møre og Romsdal fylkeskommune, FHF og VRI bidratt med ca 1,6 mill til finansiering av kompetansebygging, metodeutvikling og formidling.
 
Møreforsking oppgraderer også laboratoriene som benyttes på andre marine forskningsområder som råstoffbehandling, bioteknologi og sensorikk. Det vil skje på og i nærheten av Høgskolen i Ålesund. Møreforsking Marin flytter kontordelen av sin virksomhet til Norsk Maritim Kompetansesenter i mai.
 
 
For mer informasjon kontakt:
 
Direktør i Møreforsking Roar Tobro, tlf.: 916 68 622 eller
Adm.leder Møreforsking Marin Øyvind Herse, tlf.: 913 64 886