Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking deltok på North Sea Commission Marine Resources i Kiel 2...

kiel2.jpg

Møreforsking deltok på North Sea Commission Marine Resources i Kiel 28.-30. oktober

I forbindelse med møtene i Nordsjøkommisjonen for marine ressurser i Kiel i slutten av oktober, ble FoU-miljø i involverte land invitert til å delta. Møreforsking deltok fra Møre og Romsdal, sammen med representanter fra fylkeskommunen og regional- og næringsutvalget. I Kiel møttes ulike FoU-aktører hos Fraunhofer Institute i Lübeck, med omvisning på institutt og feltstasjon. Det ble også sett på muligheter for fremtidig samarbeid.
 
Ved Büsum ved Wadden See – verdens største tidevannsbelte - besøkte følget utvalgte forskningsinstitutter, og fikk omvisning på en forskningsstasjon hvor man studerte effekter av fôr og fôringsregimer på ulike marine arter. Under kommisjonsmøtene deltok representanter fra Norge (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland), Sverige, Tyskland, Nederland, Skottland og Shetland. 
 
På bildet er noen av forskerne samlet utenfor det mobile stamcellelaboratoriet som Fraunhofer EMB benytter i sine forskningsprosjekter.