Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Jobber for europeiske retningslinjer for bærekraftig forvaltning av t...

20190226_091853_resized_1 (2).jpg

Jobber for europeiske retningslinjer for bærekraftig forvaltning av tare

Møreforsking deltar i en internasjonal faggruppe som har utarbeidet europeiske retningslinjer for bærekraftig akvakultur av tare. I dag er vår forsker med å presentere forslaget for EU.

Tang og tare (også kalt makroalger) blir stadig mer brukt som kilde til mat eller til produksjon av kosmetikk, medisiner og gjødsel. På verdensbasis øker denne produksjonen med 7% årlig. Etterspørsel av høyverdige forbindelser fra makroalger øker i Europa, og importen er høy. Europa ligger imidlertid langt bak de asiatiske landene på produksjon av makroalger. Det til tross for at de har en av verdens største økonomiske soner, et stort biologiske mangfold, og er internasjonal ledende i grunnleggende forskning på makroalger.
 
Møreforskings Céline Rebours (innfelt i bildet) er med i et europeisk nettverk Phycomorph, som arbeider for å samle aktører og videreformidle grunnleggende forskning på makroalger i Europa. Rebours har bidratt som medforfatter og redaktør, og har hatt hovedansvar for et av kapitlene.
 
Representanter for arbeidsgruppen av COST Action FA1406 PHYCOMORPH presenterte i dag de foreslåtte retningslinjene for EU-Parlamentet. Blant de som vil få presentert forslaget er representanter fra industri, representanter fra Europakommisjonen og Europaparlamentet og europeiske interesseorganisasjoner.
 
- Dette er anbefalinger som kan sikre at den voksende produksjonen av tare i Europa gjøres på en balansert og bærekraftig måte, sier Céline Rebours.
- Anbefalingene er basert på en detaljert analyse av dagens akvakulturpraksis for makroalger, reguleringer, helsemessige fordeler og forbrukernes krav, med fokus på beskyttelse av havmiljøet.

Håpet er at anbefalingene vil brukes aktivt i å utforme nye reguleringer i oppdrett av makroalger, og at slike fremtidige reguleringer vil kunne gjøre europeisk makroalge-oppdrett både mer bærekraftig og mer konkurransedyktig mot asiatiske produsenter.
  
Her er de oppdaterte retningslinjene foreslått for EU
 
 
Møreforskings Céline Rebours nr to fra venstre i gruppebildet (over).