Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport: Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk

Ny rapport: Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk

Målsetningen i prosjektet har vært å utvikle nye emballasjeløsninger for filetprodukter av oppdrettstorsk som ivaretar kvalitet og forlenger holdbarheten.

 
Det er gjennomført forsøk med ulike pakke-
metoder for fersk torskefilet. Resultater i prosjektet viser at holdbarheten på torske-fileten økte ved bruk av pakking i CO2-gass med CO2-emitter og gelis i forhold til tradisjonell pakking på is. Vakuumpakking ga ikke like lang holdbarhet som bruk av gass.
I slakteforsøk påviste vi lengre pre-rigor tid ved mindre stress under slakteprosessen.
 
Prosjektet har vært et treårig samarbeid mellom Brødrene Larsen Eftf., Atlantic Cod Farms, Vartdal Plastindustri, Nofima og Møreforsking.

Oppdragsgiver: Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter
 
Kontaktperson: Grete Hansen Aas