Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking i gang med forsøk med hermetisk makrell

Møreforsking i gang med forsøk med hermetisk makrell

 
 
Studentene Ellen Marie Myrvoll og Silje Kristina Gullaksen er i gang med bacheloroppgaver hos Høgskolen i Ålesund. Oppgaven er knyttet til prosjektet “Optimal kvalitet på hermetisk makrell”. Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal Fylke og gjennomføres i samarbeid med Sandanger AS i Gjersvika. Studentene skal undersøke kvalitet på makrell i forhold til råstoffkvalitet. De har analysert oksidasjonsstatus på råstoff i høst og skal analysere produktet når det har kommet på boks som “makrell i tomat” i februar – 3 måneder etter hermetisering. Det vil bli vurdering av et sensorisk av et panel på ca. 10 dommere. Et holdbarhetsstudium på åpnede bokser i kjøleskap vil også være en del av oppgava. Veiledere er Per Walde ved Høgskolen i Ålesund og Grete Hansen Aas ved Møreforsking.
 
Kontaktperson: Grete Hansen Aas