Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin ved ICES Annual Science Conference 2009

Møreforsking Marin ved ICES Annual Science Conference 2009

 
21-25 september ble årets vitenskapskonferanse i Det Internasjonale Havforskerrådet (ICES Annual Science Conference) avviklet i Estrel Konferanse-senter i Berlin. Konferansen samlet nærmere 700 deltakere fra hele verden. Konferansen inneholdt 20 fagsesjoner. Klima og klimaaspekter ved fiskerier var tema som gikk igjen på mange av sesjonene, for eksempel hvordan klima innvirker på marine populasjoner i et langtidsperspektiv, eller hvordan beskatning påvirker marine populasjoner som er følsomme overfor klimavariasjon. Videre var det fokus på bifangst og utkast, hvordan økonomisk og samfunnsforskning kan knyttes sammen med fiskerirelatert forskning, hvordan man kan kombinere data fra industri/fiske med vitenskapelige data, hvordan potensielle endringer i EU sin fiskeripolitikk vil påvirke vitenskapen, interaksjoner mellom vill og kultivert fisk (torsk og laks), og mye mer.
 
Møreforsking Marin var representert på møtet med Forsker Jan Erik Dyb og Forskningsleder Agnes C. Gundersen som bidrog med 2 postere og et foredrag. Se posterene her:
 
 
 
 
For mer informasjon om konferansen se http://www.ices.dk/iceswork/asc/2009/index.asp