Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010

Det fjerde kveldsseminaret i Marin Samhandlingsarena ble avholdt med temaet "Konkurransefortrinn i fiskerinæringa".

 
De rundt 50 deltakerne fikk med seg spennende innlegg og diskusjoner. Terje Kjølsøy, daglig leder i Aalesundfish, tok for seg temaet langsiktige kunderelasjoner. Sigurd Teige, styreformann i Norway Pelagic, snakket om kontroll på verdikjeda i pelagisk sektor. Øyvind Herse, prosjektleder for VRI Møre og Romsdal, fortalte om hvordan innovasjon og FoU kan føre til konkurransefortrinn.
Bak arrangementet Marin Samhandlingsarena står M&R fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nofima Marin og Møreforsking Marin. Kjersti Bruheim fra Raus Omdømmebygging ledet seminaret.
 
 
Presentasjoner fra seminaret:
   
    Langsiktige kunderelasjoner - et konkurransefortrinn? - Terje Kjølsøy, Aalesundfish
 
    Kontroll på verdikjeda - fordel eller ulempe? - Sigurd Teige, Norway Pelagic