Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Utfordrer pelagisk industri til å utnytte restråstoffet bedre

IMG_5182b.jpg

Utfordrer pelagisk industri til å utnytte restråstoffet bedre

Hvert år produserer fiskeri- og havbrukssektoren store mengder restråstoff som i stor grad blir brukt kun til produksjon av fôr og energi. Næringa rapporterte over 950 000 tonn restråstoff i fjor – råstoff med store nye muligheter for verdiskaping for Norge. Vil næringa ta grep for å skape større verdier av det de har?

Møreforsking AS jobber tett på den marine næringen. Vårt mål er at forskningen vår skal bidra til mer innsikt og kunnskap som gjør norsk fiskerinæring stadig mer konkurransedyktig og bærekraftig.  Sammen med sjømatforedlingsselskapet Grøntvedt Pelagic har vi for eksempel forsket på hvordan best utnytte restråstoff fra pelagisk fisk (Fisk som lever hovedsakelig i de åpne vannmassene). Restråstoff fra disse fiskeartene er til nå svært lite utnyttet som sjømatprodukter. Den pelagiske fiskeindustrien har behov for å øke driftsmarginene. Å utnytte en større andel av fisken de fangster kan være et tiltak for å få til nettopp det. 

Nye produkter av pelagiske fiskerester
Buklist fra sild, som tilsvarer 5-7% av den totale vekten av silden, anvendes i dag til å lage fiskeolje og fiskemel til dyrefôr. Utnyttelse av buklist og andre restråstoffer til konsumprodukter er forholdsvis nytt i pelagisk industri. Buklist fra laks derimot, er allerede et kommersielt produkt som de fleste filetprodusenter tar vare på og selger.  Sammen med Grøntvedt Pelagic har Møreforsking undersøkt mulighetene for å utnytte buklist fra sild som råstoff for produkt til forbrukeren. Det ble utviklet ulike produkter, blant annet fritert buklist og buklist i tomatsaus.

Ekstra næringsrikt
I tillegg til å ha god smak viste analyser av buklistene at de er svært næringsrike.  Buklist fra sild inneholder omtrent dobbelt så mye vitamin D og omega-3 som i sildefilet! Vitamin D er viktig for god beinhelse hos mennesker.
Studier har vist at det også har betydning for immunsystemet og hjerneutvikling, samt opprettholde normal muskelfunksjon. Omega-3 er kjent for å være bra for hjertet, og er en viktig faktor i hjerneutviklingen. Tenk at dette ikke har vært utnyttet tidligere.
 
Merutnyttelse gir bærekraft
I tillegg til å kunne gi ny verdiskapning, er bedre utnyttelse av restråstoff et viktig bærekraftig tiltak. I 2018 rapporterte næringa hele 953.800 tonn restråstoff (tall fra SINTEF). Fiskeproduktene som vi utviklet gjennom Møreforskings arbeid, ble blant annet presentert i det polske og kinesiske markedet som et prøveprosjekt. Der ble de godt tatt imot.

Krever mer automatisering

Regjeringen og næringa selv har et ønske om å utnytte mer av dette restråstoffet til humant konsum. Men for å kunne utvikle et kommersielt produkt av buklist fra sild må hele produksjonslinjen automatiseres. Det er den ikke i dag.
Videre forskning og samarbeid med næringa er nødvendig for at buklist skal kunne lanseres som et kommersielt produkt.  Vil pelagisk industri gjøre grepene som trengs for å kunne utnytte restråstoff, som buklist, til mer verdiskaping? Marint restråstoff- god mat og godt for helsa.

Møreforsker Lisa Kolden Midtbø holdt foredrag under denne ukens BlueFish messe i Ålesund. Temaet i denne artikkelen var noe av det hun snakket om.
Utviklingsarbeidet ble ledet av Margareth Kjerstad (bildet under) og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og Norges Forskningsråd (NFR).