Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ga innspill om rammebetingelser for forskning

IMG_3118.JPG

Ga innspill om rammebetingelser for forskning

I dag besøkte stortingspolitiker Guri Melby (V) Atlanterhavsparken i Ålesund sammen med lokale venstrepolitikere Britt Giske Andersen og Alvhild Aspelund Bjørge. Besøket ga rom for å dele både kunnskap og synspunkter.

I løpet av besøket ga forskningsleder Snorre Bakke en omvisning i Møreforskings laboratorium MØRELAB, der det akkurat nå forskes på torsk og sjøpølse.

Møreforskings direktør Agnes Gundersen fortalte om virksomhetens marine forskning. Hun fremhevet hvor viktig det er med regionalt forankrede forskningsmiljø som med sin relevante kompetanse kan hjelpe industri og næringsliv med forskning og utvikling når behovet er der. Møreforsking mener at det er viktig med tilpassede rammebetingelser der basisbevilgningen sikrer fundamentet for alle deler av instituttsektoren og et differensiert virkemiddelapparat som er tilpasset næringslivets behov. Det betyr finansieringsmuligheter «der og da».  

- Vi er avhengige av en sammensatt instituttsektor der mindre, anvendte forskningsmiljø ute i regionene kompletterer store tunge forskningsaktører sentralt, sa Gundersen under presentasjonen.

- Norge er et langstrakt land og har mange regioner som er svært ulike og som alle har sine fortrinn å spille på. På Møre har vi et globalt orientert næringsliv og kultur og tradisjoner for bl.a. utnyttelse marine ressurser og innovasjon. Samarbeidet mellom Atlanterhavsparken og Møreforsking gir fantastiske muligheter for forskning på og formidling av de viktige ressursene som Norge råder over. 
 
Melbye sitter i Forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget. Komiteen har en rolle når det gjelder å bestemme premissene for forskning og utdanning i Norge. Melby lyttet interessert til mulighetene som ligger i regional forankret og næringsnær forskning. Konkrete prosjekt som hun fikk innblikk i var anvendelse av nye ressurser som f.eks. sjøpølse og forskning som utvikler verdikjeder for fangst, lagring og transport av levende reker ut til markedet. Politikerne fikk også høre om arbeidet for å kartlegge effektene på biologi og kvalitet på taskekrabbe når den flytter seg nordover langs kysten, som resultat av klimaendring.

- Det er viktig med relevant, regionalt forankret forskning som kan hjelpe næringen når behovet er der, kommenterte Melby etter besøket. 
- Forskningsmiljø tett på næringslivet gir korte «linjer» mellom behov og innovasjon og det er en viktig katalysator for vekst og verdiskapning. 
 
Fra venstre; Snorre Bakke, Agnes Gundersen, begge Møreforsking. Alvhild Aspelund Bjørge, Alvhild Aspelund Bjørg og Guri Melby.

Øverste foto: Møreforsking. Nederste foto: Britt Giske Andersen.