Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 15. april 2015

MF_bakgr_rød_forlenget_web.jpg

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 15. april 2015

Marin Samhandlingsarena ble avholdt 15. april med over 70 deltakere. Tema var «Framtid og bærekraft innen sjømatnæringen». Noen av presentasjonen kan en laste ned her.

 
Presentasjoner:
 
 
Ringvirkninger i havbrukssektoren, Magnar Pedersen, NOFIMA
 
Makroalger - Ny marin næring i Norge, Annelise Chapman, Møreforsking