Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Klippfisk til kidsa

IMG_8549 (2).jpg

Klippfisk til kidsa

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik kom med gaver da han åpnet Blue Fish-messen i Ålesund i dag. Han kunne overrekke en sjekk på 100 000 til Møreforsking som skal gjøre klippfisk mer attraktivt for de unge.

Undersøkelser viser at konsumet av fisk blant de unge har vært synkende over lengre tid. Råvaretilgangen og -kvaliteten er god. Men det er behov for å tenke nytt på hvordan tradisjonelle fiskeprodukter kan videreutvikles til å bli mer attraktive for de unge. Møreforsking ønsker i høst å arrangere en workshop for å utvikle nye retter av klippfisk – mer tilpasset yngre forbrukere. Dette er noe også myndighetene vil stimulere til.
 
Vil stimulere til endring
Nærings- og fiskeridepartementet har en egen finansieringsordning for å stimulere til økt konsum av fisk blant barn og unge. Det er gjennom denne at Møreforsking nå får innvilget midler til å gjennomføre workshop.  

- Dette er svært gledelig, kommenterer prosjektleder Ingebrigt Bjørkevoll fra Møreforsking.
- Vi ser frem til å forske frem retter som får de unge til å velge klippfisk.

Unge kokker til ungt publikum
Sammen med forskningsinstituttet Matis på Island skal Møreforsking nå være fasilitator når unge kokkelærlinger skal utvikle spennende retter av klippfisk som de selv kunne tenke seg.
- Vi ønsker også å få med klippfiskprodusenter og produsenter av ferdigretter på workshopen, forteller Bjørkevoll.

Forsker frem ny kunnskap
Møreforsking jobber med forskning og utvikling i marine næringer - fra hav til bord. Vi samarbeider tett med næringsliv og andre FOU-miljøer. Vårt ønske er at kunnskapen og innsikten vi avdekker gjennom vårt arbeid skal bidra til bærekraftig verdiskapning langs hele den marine verdikjeden.

- Møreforsking har jobbet kontinuerlig over lang tid med hele verdikjeden for klippfisk; fra fangst til produkter levert til marked, forklarer Bjørkevoll.
- Klippfiskindustrien er viktig for regionen vår, og vi ønsker å bidra til å utvikle den videre. 
 
Workshopen vi nå har fått støtte til er i første omgang et enkelttiltak. Men Møreforsking jobber med å viderefinansiere, slik at rettene som utvikles kan prøves ut blant skolebarn.